Összefoglaló a projekt jelenlegi állásáról.

Hamarosan teljesen megújul a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda 173.262.957 Ft támogatásból!
Összefoglaló a projekt jelenlegi állásáról
 megújul a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda

 

Kedves Kocsordiak!

Ahogyan az Önök előtt is ismeretes, nyertes pályázatunknak köszönhetően hamarosan teljesen megújul, bővül az óvoda épülete. Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam a projekt jelenlegi állását, az előttünk álló feladatokat:

2018. decemberében nagy örömmel számoltam be arról, hogy a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése tárgyában benyújtott pályázati kérelmünket pozitívan bírálták el, és 173.262.957 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítették. A támogatói döntést követően vette kezdetét a projekt megvalósításának előkészítése, amely rengeteg munkát és egyeztetést igényelt és igényel.

Az egyik nagy feladat a projekt engedélyes terveinek elkészítése volt, a szakági tervekkel együtt. A jogerős építési engedély megszerzéséhez szükséges volt egy telekmegosztási engedélyezési és bejegyzési eljárás lefolytatása is, a rendezési tervünkben szereplő későbbi útszélesítés lehetősége miatt. A jogerős engedély birtokában történhetett meg a telekmegosztás bejegyzése az ingatlannyilvántartásba, jelenleg az építési engedély kiadása iránti eljárás folyamatban van az építésügyi hatóságnál.

Másik fontos feladat a projekt kapcsán a nyilvánosság biztosítása, ennek keretében első lépésként a projekt kommunikációs tervének elkészítése és a projekttábla elhelyezése a fejlesztés helyszínén. Ahogyan az a képen is látszik, ezen kötelezettségünknek is eleget tettünk, elkészült és az óvoda előkertjében megtalálható a projekttábla, valamint a kommunikációs terv is rendelkezésünkre áll.

A jogerős építési engedély birtokában folytathatjuk le a közbeszerzési eljárást, ezt követően kezdődhet meg a projekt kivitelezése, terveink szerint augusztus végén – szeptember elején.

A fejlesztés az alábbi munkálatok elvégzését foglalja magában:
A projekt során az Óvoda új tornaszobával és kiszolgáló helyiséggel bővül, valamint maradéktalan akadálymentesítésre és játszótéri eszközök tárolására szolgáló helyiség, valamint belső kerítések megépítésre kerül sor. Továbbá a villamos hálózat teljes felújítása (erős- és gyengeáramú rendszerrel együtt), ledes világító berendezések beépítése, illetve a gépészeti (tűzi víz hálózat) rendszer teljes felújítása, valamint megújuló energiaforrás telepítése szerepel a tervek között. A csoportszobák felújítása során a jelenlegi padló burkolata megújul. Az óvoda teljes hőszigetelésére, valamennyi kül- és beltéri nyílászáró, a tetőszerkezet teljes, illetőleg a födém részleges cseréjére kerül sor. A külső nyílászáró rendszernél szintén a legkorszerűbb és hosszú évek múlva időtállónak számító szerkezetekben gondolkodunk, amely mellett a sok évtizedes belső nyílászárók lecserélése is indokolt. Az eszközbeszerzés során udvari játékok, fejlesztő eszközök, sporteszközök, csoportszobai bútorok, a gyermekek gondozásához, egészséges életmódra neveléséhez szükséges eszközök valamint a tornaszobához tartozó kötelező eszközkészletek kerülnek beszerzésre.

Bízom benne, hogy mindannyian örömmel fogadják a fejlesztéseket és hosszú évekig megelégedéssel, örömmel használják majd megújult óvodánkat, a gyermekek és felnőttek egyaránt!

Mert Kocsord és a kocsordiak megérdemlik!

Barátsággal:
Földi István