Újabb sikeres képviselő-testületi ülés!
Elfogadta az Önkormányzat 2019. évi költségvetését Kocsord Község Képviselő-testülete

Újabb sikeres képviselő-testületi ülés - 2019.02.20

 

Kedves Kocsordiak!

A mai nap folyamán megtartott képviselő-testületi ülésén a képviselő-testület több olyan témát is tárgyalt, amelyek jelentősen befolyásolják Kocsord jelenét és sikeres jövőjét.

Ezek közül az egyik legfontosabb a 2019. évi költségvetésünk elfogadása volt, melyet teljes egyetértésben fogadott el a képviselő-testület.

A Képviselő-testület tagjai és a Pénzügyi Bizottság együttesen stabilnak, megalapozottnak és fenntarthatónak ítélték meg a költségvetési rendeletünket.

A tárgyévi költségvetés bevételeinek tervezése során több szempontot is figyelembe vettünk és több oldalról is megvizsgáltuk a lehetőségeinket a képviselő-testületi tagokkal.

Elmondható, hogy a testületi tagokkal egyetértésben nem kívánunk adókat bevezetni és a meglévő adókat nem kívánjuk emelni a településen, hanem a lehetőségeinket figyelembe véve egy másik irányvonal megteremtésén dolgozunk és más bevételi forrásokra alapoztunk a költségvetés tervezése során.
Ennek köszönhetően nem terheljük a helyi lakosokat és a helyi vállalkozókat sem, hanem egy élhető, fejlődő települést tudunk biztosítani számukra.
A Képviselő-testület nevében mondhatom, a célunk, hogy megmutassuk: adók bevezetése és emelése nélkül is fenttarthatunk egy települést.

Ezúton is köszönöm a Képviselő-testület minden egyes tagjának a támogatását!

A költségvetés mellett egy másik, a jövőre való tekintettel rendkívül fontos téma a település 2019. évi pályázatainak tervezése volt, amelyekről korábban már beszámoltam a helyi lakosságnak több csatornán is.

Örömmel mondhatom, hogy a Képviselő-testület teljes egyetértésben támogatta a pályázati lehetőségek figyelembevételével a fejlesztési javaslatokat, így a pályázati kiírások megjelenését követően benyújthatjuk kérelmünket az orvosi rendelő felújítására, modernizálására, a polgármesteri hivatal felújítására, modernizálására, a temető fejlesztésére, a belterületi utak és járdák felújítására, valamint az óvoda udvar fejlesztésére.

Bízom benne, hogy az előző évekhez hasonlóan ezeken a területeken is pályázati sikerekről számolhatok majd be Önöknek.

Engedjék meg, hogy az ülés további napirendi pontjai közül megemlítsek még néhányat, úgy mint:
  Tájékoztatás a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése tárgyában elnyert pályázattal kapcsolatos feladatokról.
  Előterjesztés a 2019. évi közfoglalkoztatási programok jóváhagyásával kapcsolatosan.
  Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása keretében nyújtott támogatással kapcsolatosan.
  Előterjesztés Kocsord Község Szociális és Gyermekjóléti Alapellátások által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának felülvizsgálatára.
  Előterjesztés a 2019. évi nyersanyagköltség megállapításáról.
  Tájékoztatás az ebtartással kapcsolatos előrelépésekről.

Ezúton is köszönöm a képviselő-testületi tagok együttműködését és támogatását a napirendi pontokkal kapcsolatosan!

Barátsággal:
Földi István