Állampolgársági eskütétel Kocsordon

Állampolgársági eskütétel Kocsordon

Hiszen ahogy mi is, ők is magyarul beszélnek, magyarul imádkoznak és magukénak vallják a nemzeti imánkat, a Himnuszt.

„Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva örök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!...”
(Sajó Sándor – Magyarnak lenni /részlet/)

Kedves Kocsordiak!

Ma délután polgármesterként első alkalommal vettem részt állampolgársági eskütételen, ahol Varga Zoltánné anyakönyvvezetővel és Andráskáné Rádi Bettina aljegyzővel fogadtuk Dr. Áder János Magyarország köztársasági elnöke által honosított honfitársainkat mezőfényi testvértelepülésünkről: Pelok Leventét és feleségét Pelok Luciát, Pelok Dalmát, Pelok Áront és Feigi Tamást.

Állampolgársági eskütétel Kocsordon

Polgármesterségemnek meghatározó mérföldköve volt ez az esemény.

A honosítottak az állampolgársági eljárást követően ünnepélyes keretek között a polgármester előtt esküt tesznek, melyre a mai nap folyamán került sor. Íme az eskü szövege:

„ Én (…) esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak hű állampolgára leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen.”

Isten éltesse sokáig őket magyarságukban!

Üdvözlettel:
Földi István