Pályázati kiírás!

Pályázati kiírás!

Kocsord Község Önkormányzat Jegyzője

 pályázatot hirdet

 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4751 Kocsord, Szent István u. 13.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. pontja alapján pénzügyi igazgatási feladatok.

 

Ellátandó feladatok:

 • költségvetési koncepció, költségvetés készítése és a hozzátartozó anyagok előkészítése
 • havi, negyedéves, ¾ éves jelentések készítése
 • beszámolók, hozzátartozó anyagok elkészítése
 • vegyes tételek könyvelése
 • belső ellenőrnek anyagok készítése
 • pénztárhelyettesi feladatok ellátása
 • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatok ellátása,  közreműködés a költségvetés végrehajtásában.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés ÉS felsőfokú mérlegképes könyvelői képesítés vagy
 • Főiskolai vagy egyetemi szintű gazdasági, pénzügyi jellegű képesítés ÉS felsőfokú mérlegképes könyvelői képesítés
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

 • Önkormányzati gazdálkodás vagy pénzügyi igazgatás területén szerzett szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Pénzügyi/számviteli szoftverek felhasználói szintű ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

 • Nagyfokú terhelhetőség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítványok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak feladását igazoló szelvény másolata.
 • Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szondi Szabolcs jegyző nyújt a 06 (44) 500-319-es vagy a 06 (20) 274-4080 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kocsordi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4751 Kocsord, Szent István u. 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő számot: 57-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

Személyesen: dr. Szondi Szabolcs jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 4751 Kocsord, Szent István út 13.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a jegyző Kocsord község polgármesterével együtt hallgatja meg, ezt követően történik a jegyző döntése alapján – a polgármester egyetértésével – az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a kiírója fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 14.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kocsord.hu, 2017. május 22.

Közigállás publikálás időpontja: 2017. május 22.

Az eredeti dokumentum letölthető, megtekinthető: ide kattintva

 

                                                                                   dr. Szondi Szabolcs

                                                                                               jegyző