Kocsord Község Településrendezési terve, szabályzata

 

pdf         Kocsord Község Szabályozási Terv: Belterület     

pdf         Kocsord Község Szabályozási Terv: Külterület     

pdf         Kocsord Község Településszerkezeti terve          

pdf         Kocsord Közigazgatási Terület és Helyi Építési Szabályzatáról      

pdf         Kocsord Község Településrendezési Tervének módosításához    

pdf         Kocsord Község Településképi Arculati Kézikönyve         

pdf         Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelete: A településkép védelméről

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői

 

 A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői

Dr. Szondi Szabolcs: jegyző

 • Jegyzői feladatok ellátása


Bakos Marianna: pénzügyi főelőadó

 • Főbb feladatai:
  • Bank, pénztár, vegyes tételek, bér és hozzátartozó tételek könyvelése
  • vevő-szállító analitika vezetése
  • utalások elkészítése, ellenőrzése
  • érvényesítési feladatok ellátása
  • menetlevelek és üzemanyag költség elszámolás nyilvántartás ellenőrzése
  • kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése
  • elektronikus utalás rögzítése, hitelesítése
  • pénztárellenőri feladatok ellátása
  • gépkocsi üzemeltetéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
  • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése


Lengyel Andrásné: pénzügyi főelőadó

 • Főbb feladatai:
  • költségvetési koncepció, költségvetés készítése és a hozzátartozó anyagok előkészítése
  • negyedéves, ¾ éves jelentések, készítése
  • beszámolók, hozzátartozó anyagok elkészítése
  • Bank, pénztár, vegyes tételek, bér és hozzátartozó tételek könyvelése
  • könyvvizsgálónak, belső ellenőrnek anyagok készítése
  • érvényesítési feladatok ellátása
  • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése


Katonáné Budai Ágnes: igazgatási főelőadó

 • Főbb feladatai:
  • számítógépes munkaügyi program kezelése
  • közfoglalkoztatási pályázatok írása, elkészítése
  • közfoglalkoztatási szerződések elkészítése, hozzá kapcsolódó ügyek intézése
  • Foglalkoztatási Osztállyal való kapcsolattartás
  • biztosítottak jelentése az egészségügyi pénztár felé
  • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése


Varga Zoltán: műszaki ügyek - vezető főtanácsos

 • Főbb feladatai:
  • pályázatok írása, előkészítése, elszámolása
  • I. fokú építésügyi, vízügyi és környezetvédelmi hatósági ügyek intézése
  • kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása
  • statisztikai adatszolgáltatások
  • ellátja a szabálysértési ügyintézési feladatot
  • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése


Kovács Nikoletta: pénzügyi ügyintéző

 • Főbb feladatai:
  • házipénztár kezelése, pénzfelvétel, házipénztár nyilvántartó rendszer használata
  • a  pénzkezelési szabályzatban rögzített nyilvántartások vezetése
  • szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vezetése
  • állományi számlák egyeztetése az ingatlankataszterrel
  • Bank, pénztár, vegyes tételek, bér és hozzátartozó tételek könyvelése
  • érvényesítési feladatok ellátása
  • egészségügyi feladatok finanszírozásának elszámolása
  • leltározási feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal tekintetében
  • ingatlankataszter és eszköznyilvántartás vezetése, karbantartása
  • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése


Pócsi Gábor: adóügyi ügyintéző

 • Főbb feladatai:
  • helyi és gépjárműadóval kapcsolatos döntés előkészítés
  • helyi adóbefizetéseknek törvény előírásai szerinti bevételezése és számlára való befizetése
  • adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése
  • adó-és értékbizonyítványok kiállítása
  • adótartozások és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése, nyilvántartások vezetése
  • méhészek, vándorméhészek nyilvántartása
  • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése


Rádi Bettina: igazgatási ügyintéző

 • Főbb feladatai:
  • települési támogatással (segélyekkel) kapcsolatos ügyek
  • termőföld adás-vételi, bérleti ajánlatok rögzítése
  • ingó- és ingatlanárverési hirdetmények
  • hatósági statisztika készítése
  • hirdetmények készítése
  • polgármesteri levelezés előkészítése
  • statisztikai adatszolgáltatások
  • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése


Varga Zoltánné: igazgatási főelőadó, anyakönyvvezető

 • Főbb feladatai:
  • anyakönyvi feladatok ellátása
  • állampolgársági ügyek
  • gyámügyi és gyermekvédelmi ügyek
  • hagyatéki ügyek
  • hatósági bizonyítványok
  • népesség-nyilvántartási feladatok
  • statisztikai adatszolgáltatások
  • feladatkörébe adott eseti ügyek intézése

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

 

Hétfő:      8:00 órától – 12:00-óráig
              13:00 órától – 16:00 óráig.

Szerda:      8:00 órától – 12:00-óráig
                 13:00 órától – 16:00 óráig.

 Péntek:      8:00 órától – 11:30 óráig.
 

Kérjük az ügyfélfogadási rend betartását!


Dr. Szondi Szabolcs

Jegyző