A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői

Feltöltés alatt...

A megfelelő kérelem kattintásra letölthető és nyomtatható:

Kérelem helyi lakáscélú támogatás megállapításához

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fenállásának megállapításához

Rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapításához

Kérelem települési lakhatási támogatás megállapítására

Nyilatkozat a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Kedd: 8:00-12:00
Szerda:  nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 13:00-16:00
Péntek: nincs ügyfélfogadás

ugyintezes.jpg

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés ac), ad) és af) pontjai alapján, a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában 2018. január 1-jétől köteles biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Kocsord Község Önkormányzata elektronikus ügyintézés biztosítási kötelezettségének az önkormányzati ASP rendszeren keresztül tesz eleget.

Az elektronikus ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál, melyet az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek – gazdálkodó szervezetek, valamint az ügyfél jogi képviselője továbbá az elektronikus ügyintézés lehetőségével élni kívánó természetes személyek – magánszemélyek – az alábbi webcímen érhetnek el.

 https://ohp.asp.lgov.hu

Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről.

 

KÉRELEM tartozó  kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz.

KÉRELEM kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz

KÉRELEM kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

TÁJÉKOZTATÁS az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

 

Letöltés egyben törmörített fájlban.

Alkategóriák