Kocsord Község Településrendezési terve, szabályzata

 

pdf         Kocsord Község Szabályozási Terv: Belterület     

pdf         Kocsord Község Szabályozási Terv: Külterület     

pdf         Kocsord Község Településszerkezeti terve          

pdf         Kocsord Közigazgatási Terület és Helyi Építési Szabályzatáról      

pdf         Kocsord Község Településrendezési Tervének módosításához    

pdf         Kocsord Község Településképi Arculati Kézikönyve         

pdf         Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2018.(II.8.) önkormányzati rendelete: A településkép védelméről