FELHÍVÁS!

FELHÍVÁS!

Tisztelt Sírgondozók!

Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2001. (VIII.1.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Temető törvény) illetve annak végrehajtási rendelete értelmében az alábbiakra hívom fel a figyelmét:

Tájékoztatom, hogy a temetkezési helyek feletti rendelkezési jog időtartama 25 év.  

A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik.

A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek összege önkormányzati rendeletünk értelmében:

  • egyes sírhely esetében:                          4.000 Ft
  • kettes sírhely esetében:                       10.000 Ft
  • urnafülke (egyes) esetében:                30.000 Ft

Amennyiben a rendelkezési jog lejárt és az újramegváltási díjat nem rendezte, vagy a temető nyilvántartással kapcsolatosan kérdése van, úgy egyeztetés céljából jelenjen meg a Polgármesteri Hivatalban Andráskáné Rádi Bettina aljegyzőnél ügyfélfogadási időben jelen felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül, de legkésőbb 2018. január 25-ig.

Tájékoztatom, hogy amennyiben az újramegváltási díjat az esedékességet követően a felhívás ellenére nem fizeti meg, úgy a sírhely újrahasznosítható.

A Temető törvény 10.§ (2) bekezdése értelmében a temető és a temetési hely – kormányrendeletben foglaltak szerint – megszüntethető a tulajdonos döntése alapján, ha a temetési hely használati ideje lejárt.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és együttműködésüket előre is köszönöm – az esetlegesen kellemetlenségek elkerülése érdekében.

Kocsord, 2018. január 2.

                                                                                    dr. Szondi Szabolcs

                                                                                                jegyző