Hivatal

Felhívás MÁV Zrt.

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Osztálya Tájékoztatja valamennyi Polgármesteri hivatal vezetőjét, hogy a 2017. július 18. - 2017. augusztus 1. közötti időszakban, vegyszeres gyomirtási munkát végez....

Falugazdászi Felhívás!

Tisztelt Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai Tagok! Tájékoztatom a mezőgazdasági tevékenységet folytató termelőket, hogy a 2017. évi Kamarai tagdíjbevallás önbevallási időszaka, várhatóan 2017. június 1-től 2017. július 15. napjáig tart. Az idei évben is a 600.000 forint árbevételt el nem érő őstermelők, amennyiben a 2.000 forint tagdíjat 2017. június 30-ig megfizetik, mentesülnek a bevallás alól....

Pályázati kiírás!

Kocsord Község Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4751 Kocsord, Szent István u. 13.

TÁJÉKOZTATÁS!

Kocsord Község Jegyzője értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy irányába és a polgármester felé több bejelentés érkezett az elmúlt időszakban a temetővel gépjárművel behajtók viselkedésére, valamint az általuk okozott károkra vonatkozóan.

Ennek hatására felhívást tettem közzé, melynek célja a temető rendjének betartása, illetve a temető rendeletben foglaltak végrehajtásra volt. A rendelkezés a lakosság egy részéből felháborodást váltott ki, ezért szeretném azt a temető rendeletünk alapján megindokolni.

FELHÍVÁS!

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Kocsord Község Önkormányzata - Földi István polgármester irányításával - az önkormányzati, illetve közterületeken elhelyezett építési törmelék lerakását felszámolta.

Kocsord centrumának – faluközpontjának – kiépítése

Kedves Kocsordiak!

Polgármesteri terveim között szerepel a település központjának fejlesztése, modernizálása. Úgy néz ki, hogy ezt az elképzelést most sikerül megvalósítanunk: megérkezett a Szabó Mérnöki Iroda Bt. által elkészített járda és útpadka felújítási kiviteli terv, melynek megvalósításához a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is megadta közútkezelői hozzájárulását.

Nőnapi köszöntés önkormányzatunk hivatalában és intézményeinkben!

Kedves Kocsordiak!

Nőnap alkalmából egy-egy szál fehér rózsával köszöntöttem önkormányzatunk dolgozóit, a hivatal köztisztviselőit, a család-és gyermekjóléti szolgálat munkatársait, az óvodai dolgozókat, konyhai munkatársakat, településünk könyvtárosát, védőnőjét, egyházaink női képviselőit, egészségügyi intézményeink hölgy tagjait.

Ezúton is kívánok nekik Nőnap alkalmából sok boldogságot és jó egészséget!