Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS!

Kocsord Község Jegyzője értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy irányába és a polgármester felé több bejelentés érkezett az elmúlt időszakban a temetővel gépjárművel behajtók viselkedésére, valamint az általuk okozott károkra vonatkozóan.

Ennek hatására felhívást tettem közzé, melynek célja a temető rendjének betartása, illetve a temető rendeletben foglaltak végrehajtásra volt. A rendelkezés a lakosság egy részéből felháborodást váltott ki, ezért szeretném azt a temető rendeletünk alapján megindokolni.

FELHÍVÁS!

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Kocsord Község Önkormányzata - Földi István polgármester irányításával - az önkormányzati, illetve közterületeken elhelyezett építési törmelék lerakását felszámolta.

Kocsord centrumának – faluközpontjának – kiépítése

Kedves Kocsordiak!

Polgármesteri terveim között szerepel a település központjának fejlesztése, modernizálása. Úgy néz ki, hogy ezt az elképzelést most sikerül megvalósítanunk: megérkezett a Szabó Mérnöki Iroda Bt. által elkészített járda és útpadka felújítási kiviteli terv, melynek megvalósításához a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is megadta közútkezelői hozzájárulását.

Nőnapi köszöntés önkormányzatunk hivatalában és intézményeinkben!

Kedves Kocsordiak!

Nőnap alkalmából egy-egy szál fehér rózsával köszöntöttem önkormányzatunk dolgozóit, a hivatal köztisztviselőit, a család-és gyermekjóléti szolgálat munkatársait, az óvodai dolgozókat, konyhai munkatársakat, településünk könyvtárosát, védőnőjét, egyházaink női képviselőit, egészségügyi intézményeink hölgy tagjait.

Ezúton is kívánok nekik Nőnap alkalmából sok boldogságot és jó egészséget!

Nőnapi köszöntés Gombos Lászlóné és Kósa Anita részére

Kedves Kocsordiak! Legutóbbi képviselő-testületi ülésünkön köszöntöttük a képviselő-testület férfi tagjaival településünk vezetőségének két női tagját: Gombos Lászlónét és Kósa Anitát . Ezúton is sok Boldog Nőnapot kívánok nekik, és jó egészséget további munkájukhoz! A mai nap folyamán pedig az önkormányzati és hivatali dolgozók hölgy tagjait köszöntjük...

Minden Kocsordinak!

Kocsord törvényesen működött, működik és működni is fog! Az üzenetem az: Kocsord becsületét a poklok kapui sem dönthetik meg!

Kedves Kocsordiak!

Pályázati kiírás!

Kocsord Község Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.