Önkormányzat

Köszönjük egész éves munkájukat a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvodának!

Kedves Kocsordiak!

A tegnapi nap folyamán jómagam Andráskáné Rádi Bettina aljegyzővel és Katona Károlyné óvodavezetővel egy kis meglepetéssel köszöntük meg az óvoda és a konyha dolgozóinak elmúlt éves munkáját.

Nagyon jó hangulatban telt ez a délutáni kis összejövetel, amelyet egy kötetlen beszélgetés követett.

Polgármesteri beszámoló: 2018.01.03.

Polgármesteri beszámoló - 2017.10.25. - 2017.12.31.

Kedves Kocsordiak!

Egy felelős településvezetőnek kötelessége meghatározott időközönként beszámolnia a munkásságáról a település lakóinak, akiktől a bizalmat kapta ahhoz, hogy vezető legyen.

Ennek kívánok most ismét eleget tenni.

FELHÍVÁS!

Tisztelt Sírgondozók! Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2001. (VIII.1.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Temető törvény) illetve annak végrehajtási rendelete értelmében az alábbiakra hívom fel a figyelmét: Tájékoztatom, hogy a temetkezési helyek feletti rendelkezési jog időtartama 25 év. A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik.....

Sikerekben, egészségben gazdag, boldog új esztendőt kívánok Önnek és szeretteinek!

Kedves Kocsordiak!

Hamarosan a végére ér a 2017-es esztendő, amelyről összességében elmondható, hogy – bár voltak nehéz pillanataink, mégis településünk elért sikerei azok, amelyek nagy százalékban meghatározták ezt az évet, elősegítették községünk stabilizálását, jövőjét.

Ismét sikeres pályázat!

Kedves Kocsordiak!

Önkormányzatunk újabb kérelmet nyújtott be az ebr42 pályázati rendszerben települési önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen támogatás elnyerésére.

A 2017. november 29-én kelt támogatói okirat alapján Kocsord Község Önkormányzatát 5.743.133 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Belügyminisztérium, amely keretösszeget az alábbiakban meghatározott célokra használhatjuk fel:

Időjárás okozta károk a Kocsordi Köztemetőben

Kedves Kocsordiak!

Az elmúlt időszakban lehullott jelentős csapadékmennyiség következtében az amerikai típusú sírok közül több sírhely is megsüllyedt a Kocsordi Köztemetőben.

A rendelkezésre álló adatok szerint vis maior esetről van szó, melyért az önkormányzatunk közvetlenül nem tartozik felelősséggel, de megpróbálunk segítséget nyújtani a sírok helyreállításában.

Szociális tűzelőanyag osztásának helyszíni ellenőrzése

Kedves Kocsordiak!

A mai nap folyamán a helyszínen ellenőriztük a szociális tüzelőanyag osztását Kósa Anitával a Pénzügyi Bizottság elnökével és Andráskáné Rádi Bettina aljegyzővel.

Volt értelme a szociális szférát átalakítani településünkön, hiszen több száz embernek tudunk segíteni a tüzelőtámogatással, a lakhatási támogatással, a gyógyszertámogatással, rendkívüli települési támogatással és egyéb szociális ellátási formákkal.