HIRDETMÉNY!

HIRDETMÉNY!

Tájékoztatom Kocsord Község lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Kocsord Község Önkormányzata Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet, valamint a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet készít.

A partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörökben:

  1. Településképi arculati kézikönyv véleményezési anyag bemutatása,
  2. Településképi rendelet tervezet bemutatása

 

A lakossági fórum ideje: 2017. december 15. 13:00 óra

Helye: Kocsord, Polgármesteri Hivatal

 

A településképi arculati kézikönyv és rendelet tervezet véleményezési anyagával kapcsolatos véleményüket 2017. december 23-ig írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják, vagy kocsord@kocsord.hu e-mail címre elküldhetik.

Kocsord, 2017. december 7.

Földi István
polgármester