Megkezdődött a szociális tüzelőanyag támogatás és a lakhatási támogatás 2017. évi igénylése Kocsordon

Megkezdődött a szociális tüzelőanyag támogatás és a lakhatási támogatás 2017. évi igénylése Kocsordon

Kedves Kocsordiak!

Ismét lehetőség van szociális tüzelőanyag támogatás, valamint lakhatási támogatás igénylésére.

Célom – a képviselő-testülettel együtt – településünk lakosságának szociális támogatása a lehetőségeinkhez mérten. Hiszen azért vagyunk, hogy Önöket segítsük és támogassuk!

A kérelmek benyújtása mindkét esetben az erre a célra rendszersített formanyomtatványokon történik, amelyhez segítséget nyújtanak a Polgármesteri Hivatal dolgozói a hivatal nagytermében.

1.) Szociális tüzelőanyag támogatás:

Igénylésére 2017. október 30. és 2017. november 10. között van lehetőség!

A kérelemhez csatolni kell:

  • Az igénylő személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát

A háztartásban élők jövedelmének igazolására:

a) munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás;

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó-és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat


c) foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, álláskeresési támogatás esetén a Mátészalkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának (Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat


d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat

e) gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat

f) gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat

2.) Lakhatási támogatás

Igénylése folyamatos, a kérelemhez ez esetben csatolni szükséges:

  • Az igénylő személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolata
  • Lakhatással kapcsolatos költséget igazoló, 3 hónapnál nem régebbi, kiegyenlített számla másolata

A háztartásban élők jövedelmének igazolására:

g) munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás;

h) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó-és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat

i) foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, álláskeresési támogatás esetén a Mátészalkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának (Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat

j) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat

k) gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy bankszámlakivonat

l) gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat

Társbérlet vagy albérlet esetén az erről szóló szerződés vagy okirat, vagy megosztott lakás esetén a jogerős bírói határozat.

Felhívom a figyelmet, hogy csak hiánytalan, a szükséges igazolásokkal rendelkező kérelem vehető át! Kérek mindenkit, hogy ennek megfelelően a szükséges dokumentumokkal együtt érkezzen a Polgármesteri Hivatalba!

Kocsord, 2017. október 30.

Földi István
polgármester