Polgármesteri beszámoló: 2017.08.14.

Polgármesteri beszámoló: 2017.08.14.

Polgármesteri beszámoló - 2017.05.05. - 2017.08.14.

Kedves Kocsordiak!

Az alábbiakban kívánok számot adni a fenti időszak eseményeiről:

Teljes mértékben megújult a Panda park területe. A közfoglalkoztatásban részt vevők előkészítették a virágágyást, visszavágták a fenyőfákat, összekaparták a hulladékot, kitakarították az árkokat. 1500 tő cukorvirág és petúnia került elhelyezésre. A Panda parkot követően virágosítottuk a Művelődési Ház parkját, az Iskola-tó parkját és a Kraszna Vigadó parkját is.

A Katasztrófavédelmi csoport tagjaival együtt hárítottuk el a veszélyt, amelyet a több tíz milliméter esővel és jéggel érkező rendkívüli időjárási helyzet okozott. Kitisztítottuk az eltömődött átereszeket, szivattyúzást végeztünk, árkot ástunk a legveszélyeztetettebb területeken. Ezúton is köszönöm az önkéntesek munkáját!

Részt vettünk a Magyar Vöröskereszt Világnapi Ünnepségén és az Országos Küldöttgyűlésen, ahol személyesen is találkozhattam Göndöcs Zsigmonddal, a Magyar Vöröskereszt Országos Elnökével. A Humanitárius Települések Találkozójára Nemesgulácson került sor, ahol a Vöröskereszt helyi alappillérei, oszlopos tagjai képviselték Kocsordot: Szabó Károlyné – „Jucika Tanár Néni” településünk díszpolgára, Katona Károlyné a Bázisóvoda vezetője, a Vöröskereszt megyei vezetőségének tagja, országos küldött és Jakab Zsuzsa Bázisóvoda vezetőhelyettes.

Befejeződött a lottózótól a baptista imaház épületéig a főút melletti durva és zúzalékos terület felújítása. Indítványomra - a képviselő-testület támogatásával- az önkormányzat által előállított térkővel és csapadékvíz elvezetővel, valamint új csövezéssel modern térburkolatot és alatta zárt csatornarendszert helyeztünk el a fenti területen. Ennek köszönhetően szebb lett településünk centruma és megoldódott a Jókai utca első szakaszának csapadékvíz elvezetési problémája is valamint javult a parkolási lehetőség is az említett területen.

A Hunyadi utcán a korszerűsített belvíz-és csapadékvízelvezetők mellett teljes felújításra kerül a gyalogos híd, valamint a kocsordi katonavég főútvonal mellett lévő teljes járdaszakasz is. Szükség volt erre a korszerűsítésre, hiszen a gyalogosok számára településünk több csomópontja is könnyebben megközelíthető lesz, így például a vasútállomás, a posta, a fogorvosi és gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat épülete, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat.

Kocsord is részt vett a Tour de Gát kerékpártúrán. A kocsordi megállóhelyen önkormányzatunk fedett információs pontot hozott létre, ahol a túra résztvevői számára ásványvíz került kiosztásra, illetve kisebb kerékpárjavítási lehetőséget is biztosítottunk. Ezen a ponton történt a túra útleveleinek lebélyegzése is. Önkormányzatunk egy darab kerékpárt ajánlott fel, amelyet a túrát teljesítő valamennyi résztvevő között a záró rendezvényen sorsoltak ki. Ezúton is gratulálok minden résztvevőnek!

Második alkalommal emlékeztünk Trianon fájó évfordulójára önkormányzati szervezésben. Megtisztelte a rendezvényt jelenlétével és felszólalt Dr. Apáti István országgyűlési képviselő és dr. Szondi Szabolcs jegyző is. Egyházaink képviselői áldást mondtak az ünnepségen. Nevelési intézményeink – a Gyöngyfüzér Óvoda és a Jókai Mór Általános Iskola – növendékei ismét színvonalas műsorral készültek. Ezúton is köszönöm nekik és a felkészítőknek a részvételt és az áldozatos munkát!

Megtörtént a Kastély ABC-vel szemközti terület földdel történő feltöltése, illetve az ott található kerékpárút támfalának megerősítése. Célunk, hogy a jövőben településünk ezen részén is kialakítsunk egy nagyon szép, környezetbarát kis parkot, az itt élők legnagyobb örömére és megelégedésére.

Önkormányzatunk a települési önkormányzatok rendkívüli támogatása sikeres pályázatának köszönhetően újabb nagy összeggel, 10.002.140 Ft vissza nem térítendő támogatással gazdagodott.

A fenti támogatási összeget az alábbiakban meghatározott célokra használhatja fel:

 • igazgatási feladatok ellátására: 697.259 Ft
 • óvodai feladatok ellátására: 183.176 Ft
 • szociális alapellátási feladatok ellátására: 3.760.371 Ft
 • kulturális feladatok ellátására: 113.541 Ft
 • településüzemeltetési feladatok ellátására: 4.637.575 Ft
 • egészségügyi alapellátásra: 610.218 Ft

A pályázat sikerességéhez nagymértékben hozzájárult több országgyűlési és megyei közgyűlési képviselő segítsége.
Kocsord csak így tud fejlődni, és ez érezhető is. Ezúton is köszönöm munkájukat!

Óriási érdeklődéssel zajlott július 15-én a „Csikos” Falunap, ahol több mint 2000 ember volt jelen. A visszajelzések alapján minden résztvevő jól érezte magát és megtalálta a kedvére való elfoglaltságot – mind az ételeket-italokat, szabadidős tevékenységeket, mind a sztárvendégeket illetően. Köszönöm szépen a helyi óvoda, általános iskola műsorát, a környező települések zenés-táncos műsorszámait, sztárvendégeink remek hangulatfokozó előadását! Meghívott vendégeink – az országgyűlési képviselők, sztárvendégek, testvértelepülésünk, környező önkormányzatok képviselői – is mind pozitív véleménnyel távoztak Kocsordról és nagyon jó vendéglátóként titulálták a települést. Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, az előrejelzések ellenére elkerült bennünket az eső, csak néhány frissítő esőcsepp érte el a sportpályát. Jelen voltak a Kelet-Magyarország képviselői is, akik folyamatosan dokumentálták az eseményeket. Ezúton is szeretném megköszönni a főszervező, a szervezők és minden egyes dolgozó munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez! Nélkülük ez nem jöhetett volna létre! Köszönöm a képviselő-testületi tagok támogatását, akik szintén örömmel támogatták a község napjának megrendezését! Köszönöm a tombolafelajánlásokat is, úgy gondolom, hogy minden ajándék és a fődíj is nagyon jó helyre került! Nagyon örülök, hogy 9 év kihagyás után sikerült újra életre keltenünk a falunapot és bízom benne, hogy mostantól újra hagyománnyá válik és minden évben sikerül megrendeznünk a Csikos Falunapot! Minden erőnkkel azon leszünk, hogy ez megvalósulhasson!

A falunappal párhuzamosan zajlott a településen az egyedülálló bibliatörténeti kiállítás, amely Grabaritsné Visontai Ágnes tulajdonát képezi. A megnyitón és az első tárlatvezetésen részt vett Dr. Apáti István országgyűlési képviselő is. Kovács Zoltán példaértékű és nagyon érdekes információkat tartalmazó tárlatvezetéssel fogadta az érdeklődőket a Bibliával kapcsolatosan. A kiállítás ingyenesen látogatható volt minden érdeklődő számára, ahol a rászorulók ingyen juthattak Bibliához is.

Befejeződtek a felújítási munkálatok településünk konyháján. Többször is benyújtottok már a konyha felújítása tárgyában a pályázatunkat, amely végre pozitív elbírálásban részesült.

Az elnyert 9.292.804 Ft pályázati összegből a következő munkálatokat végezték el a vállalkozók:

 • akadálymentesítés, feljáró létesítése
 • burkolás
 • kézmosási lehetőség biztosítása
 • illemhely kialakítása

A pályázatban szereplő eszközök beszerzése még folyamatban van: kombinált sütő-pároló, mosogató medence, 100 db porcelán adagtál. Önkormányzatunk a fenti összeget – a Képviselő-testület döntése alapján – kiegészítette még további 1.215.000 Ft-al, amelyet a következő munkák elvégzésére fordítottunk:

 • csempe bontás
 • vakolás
 • burkolás
 • ablak csere
 • ablak befalazás.

Köszönöm mindenkinek, aki munkásságával hozzájárult a pályázat sikerességéhez, így különösen Katona Károlyné óvodavezetőnek és Jakab Tiborné élelmezésvezetőnek.

Indítványomra áramfejlesztési beruházást hajtottunk végre a kocsordi sportpályán. A fejlesztésekre egyrészt a falunap apropóján került sor, másrészről ez egy hosszú távú beruházás is, hiszen az elkészítésre kerülő munkálatok a jövőben is településünket szolgálják majd.

A Képviselő-testület jóváhagyását követően az alábbi munkafeladatokat végezték el:

 • áramszolgáltatói mérőhely kialakítása
 • 15 db faépítmény (filagóriák) világítása, 230 V*os csatlakozási pont kiépítése
 • fedett teraszvilágítás kiépítése
 • vásározók energiaellátásának kiépítése
 • színpad energiaellátásának kiépítése.

Ezúton is köszönöm szépen a munkájukat!

Átadásra került a kocsordi posta előtti modernizált terület. A terület modernizálása térkövezéssel, folyókával, szikkasztóval ellátott árokrendszer kialakításával, új kerékpártározók és parkolási lehetőségek biztosításával valósult meg. Célom az volt, amit már korábban a centrum fejlesztésénél is szem előtt tartottam: hogy az Önök kényelmét szolgálva biztonságosabbá, könnyebben megközelíthetőbbé és modernebbé tegyük a közintézményeink előtti területeket. Ezúton is köszönöm az ott dolgozók munkáját! A kocsordiaknak pedig azt kívánom, hogy leljék benne örömüket és szolgálja őket ez az új és szép terület!

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázati alcél tekintetében benyújtott pályázatunk a miniszteri döntés értelmében pozitív elbírálásban részesült! A pályázattal 14.985.090 Ft összeggel gazdagodik településünk, melyet a következő, szilárd burkolatú utcáink fejlesztésére fogunk fordítani: Szabadság, Táncsics Mihály, Bem József, Ady Endre, Lakatos Lajos, Szegfű, Kazinczy Ferenc, Nagymező, Dankó Pista, Váci Mihály utca. Az említett útszakaszokon sor kerül útalap pótlására, kátyúzásra, nyomvályúk megszüntetésére, aszfalt kopóréteg készítésére, padkarendezésre, az útburkolatra rárakódott földréteg tisztítására.

Összemérték horgásztudásukat a versenyezni vágyók a Kirva laposon a Kraszna Horgászegyesület szervezésében, amely eseményen meghívásukra én is részt vettem. Az ifjúsági kategória győztese Jakab Dávid lett 2060 g-os fogásával, a felnőttek közül pedig Farkas András győzedelmeskedett 4660 g-os fogásával. A versenyt vendéglátás követte, amelynek során babgulyással csillapították éhségüket a horgászok.
Mindenkinek ajánlom, hogyha teheti, látogasson el a horgásztóra, amely testnek és léleknek egyaránt feltöltődést nyújt. Köszönöm szépen az egyesület meghívását, örülök, hogy ott lehettem!

Megkezdődtek az Elektronet és a Magyar Telekom által folytatott munkák a településen. A kábelek elhelyezését követően Kocsord minden utcájában elérhető lesz a modern tv, internet és telefonszolgáltatás. A munkálatok idejére kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését.

Első mérkőzésén győztesként mutatkozott be a kocsordi Ifi csapat! Az újonnan alakult kocsordi Ifi csapat a Nábrád elleni barátságos mérkőzésen 3–1-re győzött idegenben. Az Ifi csapat megalakítása azért volt szükséges, mivel Kocsord megyei II. osztályba került. A felnőtt csapat ugyancsak sikert aratott, 6-0-re győzedelmeskedett a nábrádiakkal szemben. Ezúton is gratulálok nekik a szép teljesítményhez és további sok sikert kívánok!

Üdvözlettel:
Földi István