Pályázatok

Sikeres pályázat megvalósítása Kocsordon!

Elektronet – optikai földkábel – jó minőségű, szélessávú internet, több csatornás televízió, modern vezetékes telefon!

Kedves Kocsordiak!

Az Elektronet sikeres pályázatának köszönhetően elkezdődtek településünkön a munkálatok, melynek során optikai földkábelek kerülnek elhelyezésre a település minden utcájában.

Újabb nagyösszegű támogatás Kocsordnak!

Kedves Kocsordiak!

Örömmel tudatom, hogy önkormányzatunk kasszája újabb pénzösszeggel gazdagodik: a Kormány 1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározatában döntött egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról, melynek eredményeképpen Kocsord Község feladatainak támogatására, önkormányzati ingatlanok felújítására 5.000.000 Ft-ot ítéltek meg településünknek!

Szociális tüzelőanyag osztás Kocsordon

Szociális tüzelőanyag osztás Kocsordon a sikeres 2.110. 740 Ft összegű pályázatnak köszönhetően!

Kedves Kocsordiak!

Mint ahogyan arról már korábban értesítettem Önöket, önkormányzatunk sikeresen pályázat szociális célú tüzelőanyag támogatásra. Az elnyert 2.110.740 Ft összegből 554 mázsa szenet tudtunk vásárolni az Ormosszén Zrt-től 25 kg-os zsákokba csomagolva.

Újabb nyertes pályázat Kocsordon!

Kedves Kocsordiak!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Önkormányzatunk a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívására benyújtott, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00096 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelme pozitív elbírálásban részesült!

Meghosszabbították a BURSA HUNGARICA pályázat benyújtási határidejét!

Meghosszabbították a pályázat benyújtási határidejét november 15-ig! Kedves Kocsordiak! Öt év elteltével Kocsord újra csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.