Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése TOP-1.4.1-15-SB1

Pályázó neve:  KOCSORD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.4.1-15-SB1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (település): Kocsord

Megítélt összeg: 173 262 957 Ft

Támogatás aránya:  100%

A projekt összefoglalása:

A projekt során az Óvoda új tornaszobával és kiszolgáló helyiséggel bővül, valamint maradéktalan akadálymentesítésre és játszótéri eszközök tárolására szolgáló helyiség, valamint belső kerítések megépítésre kerül sor. Továbbá a villamos hálózat teljes felújítása (erős- és gyengeáramú rendszerrel együtt), ledes világító berendezések beépítése, illetve a gépészeti (tűzi víz hálózat) rendszer teljes felújítása, valamint megújuló energiaforrás telepítése szerepel a tervek között. Utóbbi a gázalapú fűtés mindent felölelő rekonstrukciója mellett - a gázfüggőség csökkentése, illetve kiváltása érdekében - alternatív fűtési rendszer kialakítását is magában foglalja. A szükségleteknek megfelelően elvégezzük az intézményhez tartozó víz- és szennyvízrendszer felújítását. A megújuló energiaforrások közül megfelelő kapacitású napelemes rendszert kívánunk kialakítani, amely a világítási szükségletek kielégítése mellett a használati meleg víz elkészítéséhez szükséges energiaigény egy részét is biztosítaná. Ezáltal e tekintetben legalább harminc évre részlegesen önellátóvá válna az épület. A csoportszobák felújítása során a jelenlegi padló burkolata megújul. Az óvoda teljes hőszigetelésére, valamennyi kül- és beltéri nyílászáró, a tetőszerkezet teljes, illetőleg a födém részleges cseréjére kerül sor. A tető és a födémcsere elkerülhetetlen, hiszen a fa- és egyéb anyagok mára elhasználódtak, csapadékvédő fólia hiányában gyakoriak a jelentős károkat okozó beázások. Az épület hőszigetelése tartalmazza a lábazat, a homlokzat és a födém kellő vastagságú szigetelőanyaggal való ellátását. A tornaszoba esetében az előírásoknak megfelelően az aljzat szigetelését is tervezzük. Külön kiemeljük, hogy a homlokzat és a födém hőszigetelése esetén olyan környezetbarát (zöld) anyagot kívánunk használni, amely nemcsak a téli-, hanem a nyári hőszigetelés szempontjából egyaránt kiváló tulajdonságokkal rendelkezik. A külső nyílászáró rendszernél szintén a legkorszerűbb és hosszú évek múlva időtállónak számító szerkezetekben gondolkodunk, amely mellett a sok évtizedes belső nyílászárók lecserélése is indokolt. Az ingatlan udvarán jelentős földmunkával járó tereprendezést végzünk. Az eszközbeszerzés során számítástechnikai eszközök, udvari játékok, fejlesztő eszközök, sporteszközök, csoportszobai bútorok, a gyermekek gondozásához, egészséges életmódra neveléséhez szükséges eszközök valamint a tornaszobához tartozó kötelező eszközkészletek kerülnek beszerzésre. A fejlesztés az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatás minőségének fejlesztését szolgálja. Kiegyenlítődnek, javulnak a jövedelmi különbségek, hiszen településünkön magas a szegény családok, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek száma. Az óvoda befogadó-elvű nevelési gyakorlatot folytat, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelését, fejlesztését is biztosítja. Ingatlan vásárlás: azért van rá szükség, mivel több játszóhelyet (sport udvart) szeretnénk kialakítani, valamint a már meglévő és az eszközlistában szereplő udvari játékok szabvány által előírt követelményeknek való megfelelése miatt. Műszaki-szakmai eredmények; bővítés Tervezett épületek: - tornaszoba 99.07 m2, Az önkormányzat a fenntartásában lévő Gyöngyfüzér óvodát Tornaszobával szeretné bővíteni. Az Óvoda jelenleg nem rendelkezik tornaszobával. A tornaszobát az óvoda északi végén a telekhatár vonalában szeretnénk elhelyezni ugyanis a csoport szobákhoz ez a terület, esik a legközelebb. A csoportszobák és tornaszoba kapcsolatát a megépülő fűtött közlekedő folyosó biztosítja. - Játék és eszköztároló 53.94 m2, Az Óvoda jelenleg nem rendelkezik játék és eszköz tárolóval. Jelenleg a fentiek tárolása nincs megoldva a hely nem biztonságos sem vagyon sem időjárás ellen. A Játék és eszköztárolót a konyha épület nyugati végéhez kívánjuk meg építeni. A telek adottsága miatt ez látszik leg megfelelőbbnek. - közlekedő folyosó 22.75 m2, - akadálymentes WC 5.98 m2,, összesen: 181.74 m2. Az önkormányzat fenntartásában lévő Gyöngyfüzér óvodát Közlekedő folyosó és akadálymentes WC-vel szeretné bővíteni. Jelenleg akadálymentes WC-vel az óvoda nem rendelkezik. Ugyanis a csoportszobák és tornaszoba közötti kapcsolatot a fűtött közlekedő folyosó biztosítja. A közlekedő folyosóból nyílna az akadálymentes WC., így viszonylag központi helyre kerül. A közművek is jobban biztosíthatók a közlekedő folyosó mellet történő elhelyeznél. - akadálymentes rámpa 16.50 m2, - akadálymentes rámpa (külső) 17.46 m2 összesen: 33.96 m2. Az önkormányzat a fenntartásában lévő Gyöngyfüzér óvodát Akadálymentes rámpával és Pihenővel szeretné bővíteni. Óvoda jelenleg nem rendelkezik Akadálymentes rámpával és Pihenővel. Jelenleg az akadálymentes közlekedés nincs megoldva sem épületen kívül sem épületen belül. Akadálymentes rámpa és Pihenő a főbejárati ajtónál az óvoda épülettel párhuzamosan déli oldali feljáróval, míg a másik a belső udvarba a konyhával párhuzamosan, az óvoda épületre merőlegesen nyugati feljáróval. A rámpák végén pihenővel. Az áthidalandó felület 1.50 cm-s küszöbbel számolva a bejárati ajtóknál 43.50 cm, ezért a padlóvonal kialakításánál ügyelni kel, hogy a padlóvonal a 45 cm-t ne haladja meg. Az óvoda előkert és gazdasági bejáró kerítéssel van lezárva. Az épület sarkán nyitható kis kapuval ellátva, ezért a kocsival érkezők innen tudják megközelíteni az akadálymentes rámpát. Az Árpád útról érkezők részére az utcai kerítés megbontásával 1.20 m-s kiskaput kel nyitni. Majd a belső kerítéssel párhuzamosan járdát (1.50 m.) kel építeni térkőből 60 cm-vezető csíkkal a rámpa előtti járdáig ahol a megfelelő fordulási lehetőséget (min. 1.50 m) biztosítani kel. A rámpák indulásánál víznyelő rácsot kel elhelyezni melyet szikkasztó aknába kell bekötni a későbbi baleset elkerülése miatt. A rámpák építésének helykiválasztása épület fekvése és a telek adottsága miatt ez látszik leg megfelelőbbnek. A Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda Felújítása és bővítése dokumentációban található Energetikai korszerűsítés: Kocsord Gyöngyfüzér Óvoda Energetikai korszerűsítése Napelem telepítéssel történne. A 2015. évi 17.714 KWh fogyasztás figyelembe véve. 14,82 kWp névleges teljesítményű hálózatra visszatápláló, 3 fázisú Q. Cells Pro 235 Wp polikristályos napelem modulokból álló rendszer kerülne kiépítésre. a beruházás az óvoda villamos áram és használati meleg víz igényének 90 5-át tudná biztosítani, valamint jelentősen csökkenne CO2 kibocsátás is Tartalmi értékelési szempontok; 1.1 A tervezett beruházás hozzájárul az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. 2.1 Nem releváns 2.2 A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. A fejlesztés az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgálja, ez által fő célja a kisgyermeket nevelő szülők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. 2.3 A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.1.4. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. Ezek bemutatásra kerültek a megalapozó dokumentum 3. fejezetében. A fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága a rendelkezésre álló információk alapján megítélhető. A megalapozó dokumentumban bemutatásra került a fejlesztés műszaki tartalma, valamint a beszerezni kívánt eszközlista, a projekt adatlapon pedig bemutatásra került a tervezett időtartam és a tervezett mérföldkövek. Ezek alapján megvalósítható a projekt. 3.1 Az elkészített megalapozó dokumentum információt nyújt elképzelésünk megvalósíthatóságára. 3.2 A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített ütemezéssel összhangban vannak. 7 mérföldkő került meghatározásra a pályázati felhívásban szereplő feltételek szerint. 3.3 Nem releváns 4.1. Nem releváns 5.1 A projekt infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést is tartalmaz a megalapozó dokumentum 3. fejezetében bemutatottak szerint. 5.2 Nem releváns 6.1. Nem releváns 6.2 A beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott kedvezményezett járásokban és a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett települések egyikén valósul meg, a Mátészalkai járásban Kocsord településen. 7.1 A fejlesztési elképzelés az TOP 5. prioritás ESZA programjaival szinergiában valósul meg, Kocsord tervezi részvételét a helyi foglalkoztatási együttműködésekben, amelyek térségi szinten valósulnak meg. Egyelőre ezek a kezdeményezések tervezési stádiumban vannak. 8.1 Megalapozottan bemutatott a megvalósított tevékenységhosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása, ez az 5. fejezetben bemutatásra került. 8.2 A tervezett beruházás nem okozza a zöld területek csökkenését, és alacsony CO2 kibocsátású technológiák, vagy megújuló energiákat alkalmaz a fejlesztés során. 9.1 A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Egyrészt a településen belüli jobb minőségű ellátással, másrészt a komplex akadálymentesítés révén hátrányos helyzetű településen javulnak a feltételek. 9.2 A fejlesztéssel érintett óvoda vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, vagy a HH/HHH gyermekek integrációját. 10.1 A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, a terveink tervezői költségbecsléssel és árkalkulációval alátámasztottak. 11.1 A kérelmező a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tesz, a megalapozó dokumentum és a projekt adatlap tartalmazza. Terület specifikus értékelési szempontok 1.1 A fejlesztés hozzájárul Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Programja (stratégiai és operatív programrész) című dokumentumban megfogalmazott fejlesztési prioritások megvalósuláshoz; 1.prioritás: A megyei élelmiszer gazdaság piacorientált megerősítése. A fejlesztés közvetetten hat a piaci szereplőkre ebben az ágazatban is a munkaerő minőségének javítása által. Mivel a lakosság nagy része a mezőgazdaságban vagy az élelmiszeriparban dolgozik, így közvetetten ezt az ágazatot is célozza. 2. prioritás: Hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése. A beruházás tervezésénél figyelemmel voltunk az energiahatékonysági előírásokra, így energiatakarékos fejlesztések megvalósítását tervezzük. 8. prioritás: Élhető vidéki térségek megteremtése a fejlesztés a Mátészalkai járásban, rurális területen valósul meg, elősegíti a gazdasági fejlődést, valamint hozzájárul a szociális gazdaság fejlődéséhez, hiszen a munkaerő munkában töltött napjait hivatott növelni az egészségesebb település révén. 9. prioritás: A külső perifériák felzárkóztatása. 10. prioritás: A leszakadó rétegek – ezen belül a romák – felzárkóztatása. A fejlesztés célcsoportja nagyrészt roma lakosság, így kifejezetten az ő egészségi állapotuk javítását eredményezi a projekt, amivel nő a munkaképességük. 1.2. A fejlesztéssel (óvoda esetében) a későbbi sporttevékenységet megalapozó, tevékenységek kerülnek fejlesztésre. - sporteszközök beszerzése; - sport udvar kialakítása; - parkolóhely fejlesztés; 2.1. A beruházás megvalósítási helye szerinti járás besorolása területi fejlettsége alapján: A beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott kedvezményezett járásokban és a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett települések egyikén valósul meg, a Mátészalkai járásban Kocsord településen. 2.2 Nem releváns. 3.1 A projekt keretében létesülnek új munkahelyek.