Kocsord NEM kér az illegális szemétlerakók mocskaiból!

Mi, kocsordiak tiszteljük és szeretjük környezetünket, óvjuk és védjük azt!

Kocsord NEM kér az illegális szemétlerakók mocskaiból!

Kedves Kocsordiak!

Az elmúlt néhány évben a településen található illegális hulladéklerakókat sikerült felszámolnunk, összegyűjtöttük és elszállítottuk az illegálisan elhelyezett hulladékokat.
A korábban szemétlerakóként használt területeket rendbe hoztuk és parkosítással tettük élhetőbbé, megelőzve ezzel az újabb szemétkupacok kialakulását.

Önkormányzatunk az építési hulladék, törmelék összegyűjtésében is élen jár, hiszen lehetőséget biztosítunk a helyi lakosoknak arra, hogy az építkezéssel kapcsolatosan keletkezett hulladékot az önkormányzati ingatlan udvarára beszállítsák. Az így összegyűjtött hulladék ártalmatlanításáról az Önkormányzat gondoskodik majd az erre szakosodott gazdasági szereplő bevonásával.

Sajnálatos módon a tegnapi nap folyamán lakossági jelzés érkezett személyem felé azzal kapcsolatosan, hogy a Sándortanyára vezető úton, az út melletti árokban zsákokban összegyűjtve valaki illegálisan helyezett el építési törmelékeket, nagyobb mennyiségben.

A bejelentést követően ma reggel az első feladataink között szerepelt ennek az illegális lerakóhelynek a felszámolása, a közfoglalkoztatott munkatársakkal begyűjtöttük a zsákokat az érintett területről és elszállítottuk azt az imént említett területre.

Véleményem szerint a hulladékot illegálisan elhelyező személy nem kocsordi lakos volt, hiszen a helyiek tisztában vannak azzal, hogy az önkormányzat lehetőséget biztosít az építési törmelék gyűjtőhelyen történő elhelyezésére.

Sajnos ez egy olyan, időnként fel-felbukkanó probléma a településen, amelyet véglegesen nem tudunk megoldani, mert mindig lesznek olyan emberek, akiknek saját kényelmük előrébb való a környezetvédelemnél.

Szeretném elmondani ezzel az üggyel kapcsolatosan, hogy a település központjában elhelyezett kamerák felvételeit át fogjuk tekinteni, és bízom benne, hogy a felvételekről sikerül azonosítani az elkövető személyt, hiszen valamilyen formában el kellett, hogy jusson az említett területre.

Ha a felvételen sikerül megtalálnunk az érintett személyt, úgy a felvételt eljuttatjuk az illetékes hatóságok felé.

Barátsággal:
Földi István