Tájékoztatás: szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről

Tájékoztatás: szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről

Tisztelt Szülők!

 

2016.január 1-jétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozása alapján a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést, melynek keretében a szülő kérelmére a települési önkormányzatnak napi egyszer – elsősorban helyben elfogyasztott – meleg ételt kell biztosítania valamennyi, a tanév rendjéről szóló EMMI  rendeletben meghatározott iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak megfelelő zárva tartása időtartamára eső munkanapokon a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

 

Ennek értelmében tájékoztatom a Tisztelt Szülőt, hogy Kocsord településen a nyári szünetben a szünidei étkezést az alábbi időszakban és helyszínen vehetik igénybe:

 

Időpont: 2018. július 02. és augusztus 31. között

munkanapokon 12.00 órától 14.00 óráig

 

Helyszín: Gyöngyfűzér Óvoda

 

Tájékoztatom, hogy az étel helyben elfogyasztására nincs lehetőség. Kérem, hogy ennek megfelelően ételhordóról gondoskodni szíveskedjen!

 

 

Kocsord, 2018. június 07.