Megtartotta soron következő ülését Kocsord Község Képviselő-testülete
(zárszámadás, civil szervezetek beszámolója, falunap, óvoda pályázat, orvosi rendelő pályázat, fejlesztések, rendezvények)
Megtartotta soron következő ülését Kocsord Község Képviselő-testülete
Kedves Kocsordiak!

Ma délután tartotta a munkaterv szerinti, soron következő nyilvános ülését Kocsord Község Képviselő-testülete.

Az ülésen tárgyalt napirendek közül szeretném kiemelni azt, hogy Kocsord Község Képviselő-testülete teljes egyetértésben elfogadta a 2018. évi zárszámadási rendeletét, melyet az ülést megelőzően a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalt és támogatott.

Szó volt a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése tárgyában hamarosan induló pályázatunkról, valamint a most benyújtott Orvosi eszközök beszerzése pályázatainkról is, melyeket a testület szintén egyhangúan támogatott.

Számot adtak 2018. évi tevékenységükről a településen működő civil szervezetek is, így a Kocsordi Polgárőrség, a Kocsordi Sportegyesület, a Kocsordi Nők Baráti Köre, a Kraszna Horgászegyesület és a Hóvirág Nyugdíjas Klub is.

Beszámoltam a településen végzett fejlesztő munkálatokról (pl.: járdaépítések, virágosítási munkálatok, kátyúzás megkezdése).

Az ülés napirendje az alábbiak szerint alakult:

1. Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 16/2003. (2004.I.1.) önkormányzati rendelet módosítására.

2. Előterjesztés a konyha és óvoda rezsiköltségének megosztására.

3. Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.8.) önkormányzati rendelet módosítására.

4. Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. (Zárszámadás)

5. Előterjesztés a települési önkormányzatok 2019. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásának igénylésére.

6. Tájékoztató az egészségház épületénél végzett felújítási, karbantartási munkálatokról.

7. Tájékoztató a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda felújítása és bővítése c. pályázattal kapcsolatosan.

8. Tájékoztató a Magyar Falu Program „Orvosi eszközök beszerzése” c. pályázattal kapcsolatosan.

9. Tájékoztató a Dózsa György és Deák Ferenc utcákban végzett járdafelújítási munkálatokról.

10. Tájékoztató a Rákóczi Ferenc és a Kraszna utcákban kezdődő járdafelújítási munkálatokról.

11. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés megtárgyalására.

12. Tájékoztató a majális rendezvénnyel kapcsolatosan.

13. Tájékoztató a IV. Rotary Tour de Gát megrendezéséről.

14. Tájékoztató a Kocsordon megrendezett ultiversenyről.

15. Tájékoztató a falunap megrendezése kapcsán megtett intézkedésekről.

16. Tájékoztató a Nyugdíjas Klub épületének külső és belső felújítási munkálatairól.

17. Beszámoló a Kocsordi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről.

18. Beszámoló a Kocsordi Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről.

19. Beszámoló a Kraszna Horgászegyesület 2018. évi tevékenységéről.

20. Beszámoló a Kocsordi Nők Baráti Köre 2018. évi tevékenységéről.

21. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjának és póttagjainak megválasztásásáról.

Ezúton is köszönöm a képviselő-testületi tagok és a meghívott vendégeink, előadóink közreműködését!

Barátsággal:
Földi István