Megtartotta március havi ülését Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Megtartotta március havi ülését Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Döntés orvosi rendelő felújításával, valamint orvosi eszközök beszerzésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról;
Döntés Kocsord új fogorvosával előszerződés megkötéséről;
A folyamatban lévő unitárius egyház pályázat és óvoda pályázat kivitelezési munkálataival kapcsolatos tájékoztatás;
Falunap szervezése;
Országos ultiverseny előselejtezőjének településünkön történő megtartásáról szóló döntés;
A kocsordi kispiac megnyitásával kapcsolatos döntés

Kedves Kocsordiak!

Ma délután tartotta soron következő ülését a település Képviselő-testülete. Az ülés témáját képező legfontosabb napirendi pontokat a bejegyzésem alcímében említettem.

A fentiekkel együtt az alábbi napirendi pontokról tárgyalt a Képviselő-testület:

1. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 1/2016.(II.11.) önk. rendelet 8. §-ának hatályon kívül helyezésére.
2. Előterjesztés közterület használattal kapcsolatos kérelem elbírálására.
3. Előterjesztés a településképi rendelet módosításával kapcsolatos szándéknyilatkozat megtételére.
4. Előterjesztés Mátészalka Város Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzata módosításának véleményezésére.
5. Előterjesztés a külterületi csapadékvíz elvezető árkok tisztításával kapcsolatosan.
6. Tájékoztatás a Magyar Falu Programmal kapcsolatosan megtartott tájékoztatón elhangzottakról.
7. Előterjesztés a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának megállapítására.
8. Előterjesztés Kocsord Község Önkormányzata 2018. évi Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelésére.
9. Tájékoztatás az Unitárius egyháztörténeti, kulturális és turisztikai attrakciófejlesztés Kocsordon c. pályázattal kapcsolatosan.
10. Tájékoztatás az óvoda felújítási pályázat végrehajtásával kapcsolatosan megtett intézkedésekről.
11. Előterjesztés a Kocsordi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint Ügyrendjének jóváhagyására.
12. Előterjesztés a versenytárgyalás győztes személyének megnevezéséről.
13. Előterjesztés fogorvosi praxisjog elidegenítésével, valamint új feladat-ellátási szerződés megkötésével kapcsolatosan.
14. Előterjesztés a fogorvosi rendelő rendelési idejének módosítására irányuló kérelem jóváhagyására
15. Tájékoztatás az illegális hulladékelhelyezés megszüntetésével kapcsolatosan megtett intézkedésekről.
16. Tájékoztatás a közfoglalkoztatási programok keretében végzett fejlesztő munkálatokról.
17. Tájékoztatás a közfoglalkoztatási programok keretében végzett mezőgazdasági munkálatok előkészítéséről.
18. Előterjesztés a falunap megrendezésére.
19. Előterjesztés a településen tartandó ultiverseny szervezésének jóváhagyására.
20. Tájékoztatás az Önkormányzat által az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésről.
21. Előterjesztés a Nyugdíjas Klub épületének külső és belső felújítására.
22. Előterjesztés a Móricz Zsigmond Művelődési Ház épületének külső felújítására.
23. Előterjesztés Magyar Falu Program (1669/2019. (XII.10.) Korm. hat.) keretében „Orvosi eszköz” című alprogram pályázatának benyújtásáról.
24. Előterjesztés Magyar Falu Program (1669/2019. (XII.10.) Korm. hat.) keretében „Orvosi rendelő” című alprogram pályázatának benyújtásáról.

Ezúton is szeretném megköszönni a képviselő-testületi tagok munkáját és azt, hogy támogatták az indítványaimat!

További szép estét kívánok mindannyiuknak!

Barátsággal:
Földi István