Kocsord fejlődik és modernizálódik!

Kocsord fejlődik és modernizálódik!

Hamarosan indulnak a 2018. évi járási startmunka mintaprogramok – belvízelvezetés és belterületi közutak karbantartása a Virág, a Bajcsy, a Szabadság és a Petőfi utcákban összesen 71.698.894 Ft támogatásból!

Kedves Kocsordiak!

Önkormányzatunk ebben az évben is pályázatot nyújtott be a járási startmunka mintaprogramok keretében közfoglalkoztatási pályázat megvalósítására.

A pályázati rendszerben szereplő adatok alapján kérelmünk a miniszter által elfogadottnak minősül, így március 1-jétől elkezdődhetnek a munkálatok programelemenként 29 fővel, azaz összesen 58 fővel.

A belvízelvezetés programban a nyílt szikkasztó rendszerű árkok, átereszek felújítására, tisztán tartására kerül sor összesen 2000 méter hosszban.

A belterületi közutak karbantartása programelemben az említett utcákban kerül sor járda építésére az általunk gyártott térkővel összesen 2030 méter hosszban.

2017-ben a járási startmunka mintaprogram keretében a Hunyadi és az Árpád utcák járdáinak és vízelvezetőinek felújítását végeztük el az általunk gyártott térkővel, mederlapokkal és egyéb betonelemekkel. 2019-ben pedig a Dózsa, Deák, Kraszna és Rákóczi utcák járdáinak és vízelvezető rendszerének felújítását tervezzük a mintaprogramok keretében.

Ha ez megvalósul, úgy településünk szinte minden utcája már új járdával és belvízelvezető rendszerrel lesz ellátva a helyi lakosság érdekeit szolgálva.

Polgármesterként mindig is fontosnak tartottam az infrastrukturális fejlesztéseket, így a belterületi közutak, járdák, belvízelvezető rendszerek fejlesztését, modernizálását. A tények magukért beszélnek, hiszen folyamatosan végezzük a munkálatokat a helyi lakosok érdekében.

Üdvözlettel:
Földi István