Polgármesteri beszámoló: 2017.10.24.

Polgármesteri beszámoló: 2017.10.24.

Polgármesteri beszámoló: 2017.08.15. - 2017.10.24.

 

Kedves Kocsordiak!

Az alábbiakban kívánok számot adni a fenti időszak eseményeiről:

Magyar Nemzet, Szabó Gábor pártigazgató, Hóvirág Nyugdíjas Klub kirándulás, új járda- és árokrendszer, füzetcsomag, aljegyző, baleset, belvíz-és csapadékvízelvezető felújítás, új park, új járda, sikeres rendkívüli szociális támogatás pályázat, sikeres tüzelőanyag támogatás pályázat, sikeres útfelújítási pályázat, megújult a Kelet Takarék előtti terület, Idősek Napja, aszfaltozás, BURSA, Kossuth Rádió, állampolgársági eskütétel, I. Kocsordi BMW Fest, új járda, '56-os megemlékezés

 • Ellátogattak hozzám az egyik legnagyobb magyar napilap, a Magyar Nemzet dolgozói, akik az elmúlt közel másfél év történéseiről, polgármesteri tevékenységemről, a fejlődő településről, az elért eredményekről és sikerekről kérdeztek.
   
 • Településünkön járt Szabó Gábor a Jobbik pártigazgatója. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Igazgató Úr – akit személyes jó barátomnak is tekintek – időt szakított rá és ellátogatott Kocsordra. Az itt eltöltött idő alatt a faluban is körbevezettem őt, és elmondása szerint megelégedéssel távozott a településről, látva az itt folyó munkálatokat és elért eredményeket.
   
 • A Kocsordi Hóvirág Nyugdíjas Klub tagjaival kiránduláson vettem részt. Utunk során jártunk Tokajban, Diósgyőr, Miskolcon és Miskolctapolcán is. A kirándulás során útba ejtettük a környék nevezetességeit, ellátogattunk a borospincékhez és Miskolctapolcán együtt ebédeltünk.
   
 • Elkészült a felújított és szakszerű járda- és árokrendszer a Hunyadi utca Mátészalka irányába jobb oldali szakaszán. A terület az általunk készített járólapokkal és fűrácsos téglával kiépített, modern vízelvezető rendszert is kapott.
   
 • A Képviselő-testület határozatának köszönhetően Önkormányzatunk 160.000 Ft összegű füzetcsomaggal támogatta az iskolakezdést a gyermekes családok számára.
   
 • A Képviselő-testület döntött arról, hogy visszaállítja Kocsord településen az aljegyzői tisztséget. A pályázatok elbírálását követően szeptember 1-jén kezdte meg munkáját aljegyzőként a településen Andráskáné Rádi Bettina.
   
 • Oldalára borult egy nyerges vontató az óvoda épületénél és kiborította a kerítést és egy villanyoszlopot is, melynek következtében mondhatni, hogy megállt az élet a településen: közel 100 gyermek óvodai elhelyezését nem tudtuk biztosítani, a konyha leállása miatt több fizető ebédelő nem jutott hozzá a napi meleg élelemhez. Az orvosi rendelőben nem tudták felírni a vényköteles gyógyszereket, a Polgármesteri Hivatalból sem tudták utalni a fizetéseket. Csak késő délutánra sikerült visszaállítani az áramszolgáltatást és eltávolítani a leborult rakományt.
   
 • A Hunyadi utca páratlan oldalát követően elkészült a páros oldal belvíz-és csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása a 2-32 házszámok közötti területen. Az árkok az önkormányzat által gyártott új, gyeprácsos burkolattal, folyókákkal újultak meg.
   
 • Új parkot alakítottunk ki a Kastély ABC-nél, melyet a Képviselő-testület indítványomra Kossuth Lajos parkká nyilvánított. A területen smaragd tuja, arany gömbtuja, magastörzsű korallberkenye, kékszakáll került elhelyezésre.
   
 • Megtörtént a felújított Hunyadi utcai járda műszaki átadás-átvétele, teljes mértékben elkészült a Hunyadi utca katonavégesi szakaszának járdafelújítása, vagyis a vasúti síntől a Kraszna Vigadóig terjedő területen. A felújításhoz szükséges térköveket az Önkormányzat saját maga gyártotta.
   
 • A járdaépítés a 49. számú fő út mentén 760 méter hosszban és 0,80 méter szélességben valósult meg.
   
 • Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az ebr42 információs rendszerben a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása jogcímen támogatás elnyerésére. A Belügyminisztérium pozitív irányban bírálta el kérelmünket és 2.736.000 Ft támogatásban részesítette Kocsordot, amelyet a rendszeres szociális ellátások kifizetésére fordíthatunk.
   
 • Sikeres belterületi utak felújítása tárgyában elnyert 14.985.090 Ft támogatási összegű pályázatunknak köszönhetően elkezdődtek az aszfaltozási munkák a községben. Elsőként a Kazinczy, majd a Szegfű utcában kerültek felújításra a pályázattal érintett útszakaszok. A felújítandó területeken az előkészítési munkálatokat követően ckt betont is elhelyeztek, amely megakadályozza, hogy a ráhelyezett burkolat elmozduljon illetve megsüllyedjen. Erre a betonrétegre helyezik rá a szakemberek az aszfaltot. Hamarosan padkázásra is sor kerül.
   
 • Megújult a Kelet Takarék előtti terület, amely új, folyókákkal ellátott, térkövezett burkolatot kapott. A felújításhoz szükséges betonelemeket az önkormányzat maga gyártotta. Az épület előtt smaragd tujákat is elhelyeztünk, ezzel barátságosabbá és szebbé téve annak környezetét.
   
 • A Kocsordi Nők Baráti Köre szervezésében, önkormányzat támogatásával immár negyedik alkalommal került megrendezésre községünkben az Idősek Világnapi ünnepség.
   
 • Szociális célú tüzelőanyag pályázatunk most is sikerrel zárult és növekvő tendenciát mutat: ebben az évben már 940 mázsa barnakőszén összesen 3.581.400 Ft értékben áll rendelkezésünkre, hogy segíthessünk a nehéz helyzetben lévőknek. Célunk, hogy minden háztartást tudjuk segíteni tüzelővel – akár tűzifa, akár szén formájában. Önkormányzatunk mindent megtesz ennek érdekében. A szociális tüzelőtámogatás igénylésével kapcsolatos tudnivalókról időben tájékoztatjuk majd a lakosságot.
   
 • Folytatódtak az aszfaltozási munkák a településen – az I. szakasz befejezését követően a Református templom előtti terület, esperesi hivatal előtti bejáró, Kossuth utca több szakasza, Bem, Táncsics, Váci és Dankó utca szakaszai kerültek felújításra.
   
 • Kocsord újra csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Felhívom a településünkön állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok figyelmét, hogy éljenek a pályázati lehetőséggel, melynek benyújtására november 7-ig van lehetőségük!
   
 • A Kossuth Rádió képviselője keresett fel a községben, aki a rohamosan fejlődő településről, a folyamatban lévő aszfaltozásról, a sikeres pályázatokról, a dübörgő közösségi életről - vagyis a Kraszna parti csodáról kérdezett.
   
 • Polgármesterként első alkalommal vettem részt állampolgársági eskütételen, ahol Varga Zoltánné anyakönyvvezetővel és Andráskáné Rádi Bettina aljegyzővel fogadtuk Dr. Áder János Magyarország köztársasági elnöke által honosított honfitársainkat mezőfényi testvértelepülésünkről: Pelok Leventét és feleségét Pelok Luciát, Pelok Dalmát, Pelok Áront és Feigi Tamást. A honosítottak az állampolgársági eljárást követően ünnepélyes keretek között a polgármester előtt esküt tesznek.
   
 • A közösségi élet fellendülését követően kerestek meg a helyi fiatalok az I. Kocsordi BMW Fest ötletével, amelyet a képviselő-testület is maximálisan támogatott. Gratulálok a szervezőknek a rendezvényükhöz, amely nagyon színvonalasra sikerült – rengeteg szép autóval és jó hangulattal várták az ide érkezőket.
   
 • Megkezdtük a járdák térkővel történő lerakását a főutcának a Radványiék vegyesboltjától kezdődő szakaszán, keresztül a Kelet Takarék és az óvoda épülete előtti területen, egészen a József Attila utcai kereszteződésig. Ez mintegy 650 méter új járdát jelent, melyet saját gyártású térkővel készítünk el. A munkálatok befejezését követően így községünk főútja mentén a járdák már mintegy kétharmada térkövezett burkolattal lesz ellátva.
   
 • A tavalyi évhez hasonlóan önkormányzatunk szervezésében idén is ünnepi megemlékezést tartottunk 1956 hőseinek emlékére, amelyen a Gyöngyfüzér Óvoda és a Jókai Mór Általános Iskolai növendékei adtak műsort. Megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket többek között az intézményeink vezetői, a Kocsordi Nők Baráti Köre civil egyesület valamint a Hóvirág Nyugdíjas Klub tagjai. A rossz idő ellenére a lakosság is szép számmal jelent meg a Művelődési Házban tartandó emlékműsoron.

Köszönöm a színvonalas műsorszámokat intézményeink vezetőinek, pedagógusainak és köszönöm a részvételt minden kedves lakosnak!

Üdvözlettel:
Földi István