Polgármesteri beszámoló: 2017.03.17.

 

Polgármesteri beszámoló: 2017.03.17.

Polgármesteri beszámoló (2017.02.13. - 2017.03.16.)

Kedves Kocsordiak!

 

Az alábbiakban kívánok számot adni a fenti időszak eseményeiről, s egyúttal kellemes hétvégét kívánni:

A Kelet Takarék településünkön tartotta rendezvényét, melynek keretében a gazdálkodók a pénzügyi, pályázati lehetőségeikről kaptak felvilágosítást. A fórumon nem csak kocsordi, hanem a környező települések gazdálkodói is részt vettek, akik első kézből értesülhettek arról, milyen lehetőségeik vannak a pénzintézetnél.

A tavaly beadott pályázatok sikerességén felbuzdulva munkatársaimmal megkezdtük a 2017. évi pályázati lehetőségek feltérképezését. 2016-ban településünk pályázati úton összesen több mint 32.000.000 Ft-tal gazdagodott, mely összegeket konyhafelújításra, települési önkormányzatok rendkívüli támogatására, szociális tüzelőanyag vásárlásra, ASP központhoz történő csatlakozásra, épületfelújításra ítélték meg Kocsordnak.

A megszilárdult pályázati rendszer keretében az idei évben a következő pályázatok benyújtását indítványoztam a település képviselő-testületénél:

1.) Belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése önkormányzatoknak
2.) Külterületi utak felújítását és eszközbeszerzéseket támogató pályázat
3.) Helyi piacok fejlesztését, közétkeztetést támogató pályázat
4.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése és közcélú energiaellátása.

A Kraszna Horgászegyesület megtartotta éves közgyűlését, melyen meghívásuknak eleget téve jómagam is részt vettem, ahol biztosítottam őket támogatásomról.

Kezdetét vette a járási startmunka mintaprogram. A munkálatokat a Katonavégen kezdtük meg közfoglalkoztatottainkkal, ahol megindul a járda- és ároképítés, karbantartás. Az árkokat, belvízelvezető csatornákat új típusú betonelemekkel és járólapokkal fogjuk megújítani. A járdákat pedig cirádás, szürke és piros mintás térkővel fogjuk kirakni. Ezen szakasz újítása során a posta előtti parkoló felújítására is sor kerül, hogy modernebb és jobban megközelíthetőbb legyen a helyi lakosok számára, valamint a fogorvosi és gyermekorvosi rendelő előtti parkoló is modernizálásra kerül.

Modernizáltuk a szociális támogatások rendszerét a községben: indítványomra decemberben a Képviselő-testület új rendeletet alkotott a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, melynek keretében bevezetésre került településünkön például a lakhatási támogatás havi 4.000 Ft összegben– a lakosság nagy örömére. Egy már meglévő ellátási forma, a gyógyszertámogatás összege pedig havi 3.000 Ft-ról 6.000 Ft-ra emelkedett.

Elbúcsúztatták a telet a kocsordi óvodások, részt vettem önkormányzatunk oktatási-nevelési intézményének a farsangi, télbúcsúztató rendezvényén, ahol szebbnél szebb és változatosabb jelmezekbe bújtak a gyermekek.

A tavasz megérkezésével elkezdtük a rendezési munkálatokat a Katonavég több éve elhanyagolt területén, ahol belvízelvezetési és árokfelújítási munkákra kerül sor a közfoglalkoztatás keretében. Több zsák szemetet takarítottunk fel a holt-Kraszna területének mindkét oldalán. A több éves zöldhulladékot és fanyesedéket – segítve az ottani Réti Csík Horgászegyesület munkáját, valamint az ott élők környezetének szebbé tételét – elszállítottuk az önkormányzati kistraktor segítségével. A lomtalanítás során sor került a terület legallyazására, gereblyézésére is. A levágott gallyakat szintén elhordtuk.

Nőnap alkalmából egy-egy szál fehér rózsával köszöntöttem önkormányzatunk dolgozóit, a hivatal köztisztviselőit, a család-és gyermekjóléti szolgálat munkatársait, az óvodai dolgozókat, konyhai munkatársakat, településünk könyvtárosát, védőnőjét, egyházaink női képviselőit, egészségügyi intézményeink hölgy tagjait, legutóbbi képviselő-testületi ülésünkön pedig köszöntöttük a képviselő-testület férfi tagjaival településünk vezetőségének két női tagját: Gombos Lászlónét és Kósa Anitát.

Megérkezett a Szabó Mérnöki Iroda Bt. által elkészített járda és útpadka felújítási kiviteli terv, melynek megvalósításához a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is megadta közútkezelői hozzájárulását. A tervekben a 49. sz. főút 23+499-23+657 km szelvénye között Kocsord település belterületi átkelési szakaszán, szelvényezés szerinti bal oldalon (vagyis a gyógyszertár és a trafik közötti területen) útpadka, járda és a meglévő térburkolat felújítása, vízelvezető folyóka építése szerepel, melyek megvalósításával egy nagyon szép faluközpont jönne létre településünkön.

Megkezdtük a temető előtti parkoló teljes rekonstrukcióját. A terület a térkövezést követően egy új, modern parkolóval bővül.A temetővel szemközti fenyőfás holtágrészt kitakarítottuk: az ott lévő fákat felnyestük, a gallyakat elszállítottuk, fűkaszálást végeztünk.Szabó Miklósnak és az ott található ártézi kútnak köszönhetően pedig létre kívánjuk hozni Kocsord kispatakját, melynek medrét járólapokból alakítanánk ki, valamint terméskővel gazdagítanánk.Az így létrejött idilli környezet szabadtéri szalonnasütőnek ad majd otthont, járólapokkal, padokkal és asztalokkal ellátva, ahol bárki örömmel töltheti a szabadidejét.

Méltóképpen emlékezett Kocsord a nemzet Hőseire. Több helyszínen is ünnepi megemlékezést tartottak településünkön: Történelmi egyházaink, s azok vezetői – Szalay Kont református esperes, Bartha Mária Zsuzsanna unitárius lelkészasszony és Takács Zoltán baptista lelkész - közösen ökomenikus istentiszteletet tartottak, melyet követően koszorúzásra került sor. Önkormányzatunk szervezésében is sor került a megemlékezésre, melyen az óvoda és az általános iskola növendékei műsorral kedveskedtek a résztvevőknek.

Büszkeséggel tölt el az, hogy önkormányzati rendezvényeinken egyre több ember vesz részt, és teltházas valamint kimagasló színvonalú ünnepséget tudunk szervezni. Köszönöm a munkát mindenkinek!

Üdvözlettel:
Földi István