Ismét sikeres pályázat Kocsordon – 18.430.000 Ft támogatás szociális támogatások költségének viseléséhez!
Működik az új szociális háló Kocsordon, melyet az állam is elismer és támogat!

Ismét sikeres pályázat Kocsordon – 18.430.000 Ft támogatás szociális támogatások költségének viseléséhez!

Kedves Kocsordiak!

Megválasztásomat megelőzően célul tűztem ki a szociális ellátó rendszer, a „szociális háló” átalakítását a településen,

hogy a törvényeknek megfelelően támogatni tudjam a nehéz helyzetben élőket a településünkön.

Ezen cél elérése érdekében indítványomra a Képviselő-testület elfogadta az új szociális tárgyú önkormányzati rendeletünket, melynek keretében bevezettük a lakhatási támogatást és a gyógyszertámogatást, amely havi rendszeres segítséget jelent a településen lévő több száz háztartás számára.

Átalakítottuk a segélyezés feltételeit: rendkívüli élethelyzetben immár gyorsabban juthatnak támogatáshoz azon rászoruló ügyfelek, akik megfelelnek a rendeletben előírt feltételeknek.

Ismét csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, támogatjuk az első lakáshoz jutó fiatalokat, valamint szociális tüzelőtámogatással segítjük a helyi lakosokat.

Bízom benne, hogy jövőre ezen támogatások összegét növelni is tudjuk majd, hogy még inkább támogatni tudjuk a településen élőket.

A települési támogatások 2018. évi költségeihez járul hozzá a most elnyert pályázati összeg, melyet ezen támogatások kifizetésére fordíthatunk.

Ezúton is köszönöm a támogatók jóindulatát és a pályázat megírásában közreműködők segítéségét!

Barátsággal:
Földi István