Ballagási és tanévzáró ünnepség a Kocsordi Jókai Mór Általános Iskolában

Ballagási és tanévzáró ünnepség a Kocsordi Jókai Mór Általános Iskolában

Kedves Kocsordiak!

Ma délelőtt tartotta tanévzáró és ballagási ünnepségét a Jókai Mór Általános Iskola, amely ünnepségen én is részt vettem.

Az alábbi sorokkal búcsúztattam a ballagó nyolcadikosokat:

Tisztelt Kocsordiak! Tisztelt Igazgató Úr - Kedves Pedagógusok! Kedves Búcsúzó Diákok!

Kocsord község polgármestereként nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki eljött a Jókai Mór Általános Iskola ballagási ünnepségére.

A ballagás egy különleges pillanata az életnek: valami véget ér, benne van a búcsú, az emlékezés, de benne van egy kapu, mely nyitva van egy ismeretlen, vágyakozással, kíváncsisággal, élményekkel teli útra. Nagy örömömre szolgál, hogy ebben az örömteli pillanatban én is itt lehetek és elmondhatom gondolataimat, jókívánságaimat a búcsúzó diákok, szüleik és az őket tanító pedagógusok számára.

Mondanivalómat egy kis visszaemlékezéssel szeretném kezdeni. Nyolc évvel ezelőtt a szülői kezet szorongatva, kicsit bátortalanul, de kíváncsian léptétek át az intézmény küszöbét. Sokan megszeppenve, vagy kicsit bátrabban feltettétek volna a kérdést: miért jöttem ide? Miért jöttem ide? Mit keresek én itt? Nem volt ez másképp velem sem, ismerős az érzés, hiszen én magam is ennek az intézménynek a falai között végeztem általános iskolai tanulmányaimat és sok mindent köszönhetek ennek az intézménynek, volt tanáraimnak, közülük csak párat kiemelve: Bakos Sándorné Magdi Tanár Néninek, Szabó Károlyné Jucika Tanár Néninek és legfőképpen Szekér Erzsébetnek. Akkor véget ért egy korszak. Most pedig számotokra is véget érnek az általános iskolás évek.

Kedves Ballagó Nyolcadikosok!

A nyolc év alatt lelkes, összetartó kis közösséggé váltatok, együtt nőttetek, változtatok, rengeteg jó hangulatú rendezvényen vettetek részt. Polgármesterként jó látni, mennyi tehetséges, szorgalmas diák kerül ki ebből az évfolyamból. Szüleiteknek ez óriási büszkeség, de nekem, településvezetőnek is, hiszen jó látni, kikre építhetjük majd e település jövőjét.

Kocsord lányai és fiai!

Mérföldkőhöz ért az életetek! Gratulálok eddigi teljesítményetekhez és sok sikert, kitartást kívánok a továbbiakban. Remélem, hogy sosem felejtitek el azokat a szép éveket, amiket itthon töltöttetek s azt sem, hogy Kocsord visszavár benneteket! Nőjetek nagyra, legyetek jók, a legjobbak választott hivatásotokban, öregbítsétek Kocsord hírnevét. Sose felejtsétek, hogy a közösségünk számít rátok, s büszke mindannyiatokra. Az ajtóm nyitva áll előttetek, amit polgármesterként megtehetek értetek, azt meg fogom tenni! Sok sikert, de legfőképpen boldog életet kívánok nektek! A Jóisten fogja kezeteket az úton! Legyetek kitartóak, becsületesek és szorgalmasak!

A következő tanévben mindannyian új közösségbe kerültök, melyet nagyon vártok, de egy kis félelem is lehet bennetek. Elfogadnak-e, sikerül-e beilleszkednem, meg tudok-e felelni a követelményeknek? Remélem igen. Aztán összekovácsolódik az új közösség, mely legalább ilyen fontos lesz számotokra, mint a mostani. S hogy könnyű lesz majd, nem ígérhetem. Kívánom nektek, hogy ne tévedjetek el, hogy meg tudjatok felelni az új követelményeknek. Kívánom, hogy az elétek kerülő nehézségeteket le tudjátok küzdeni, s hogy azok megerősítsenek Benneteket. Hiszem, hogy az itt töltött idő nyomot hagyott lelketekben, s remélem értelmetekben is.

Tisztelt Igazgató Úr – Kedves Pedagógusok!

Nehéz, de örömteli feladat az itt álló diákokat idáig eljuttatni. Köszönöm a tartalmas, türelmes, következetes munkát, köszönöm mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit az általános iskolai évek alatt kaptak a diákok. A szívükhöz nőtt fiatalokat útra bocsátva nem tehetnek mást, mint folytatják a munkát, és újra és újra erőt merítenek tapasztalataikból.

Kedves Szülők, Barátok, Hozzátartozók!

Elsőként szeretném megköszönni Önöknek, hogy bizalmat szavaztak a Kocsordi Jókai Mór Általános Iskolának, és az itt dolgozó tantestületnek, pedagógusoknak! Reméljük, a jövőben növekedni fog iskolánk diákjainak száma. Ennek érdekében mindent meg fogok tenni munkásságom során jómagam is az elkövetkező években, hogy minél több diák a Kocsordi Jókai Mór Általános Iskolát válassza tanintézményeként!

Tisztelt Szülők!

Köszönöm, hogy bíztak a Kocsordi Jókai Mór Általános Iskolában, igazgatójában, Katona Attilában és a mellette dolgozó pedagógusai apparátusban. Rájuk bízták legféltettebb kincsüket, gyermekeiket. Együtt örvendhettek sikereiknek, bánkódhattak kudarcaik miatt és féltőn szerető módon egyengették lépteiket és Ők közben felnőttek. Lázadoztak vagy szót fogadtak, célirányosan végezték dolgukat vagy csupán céltalanul beleéltek a világba és így váltak kamasszá. A következő időszak sem lesz könnyebb. De hiszem, hogy szülői szeretet feltétel nélküli és önzetlen. A szülő gyermekéért mindenre képes. Egyre nehezebb megfelelni a környezet kihívásainak, sok áldozattal jár a gyermeknevelés, de csodálatos dolog.

Örüljünk együtt a tovarepülő gyermekeinknek!

Útravalóként pedig fogadják Arany János szavait:

"Útjaink százfelé válnak,
de szívünk egy célért dobog,
nekivágunk a küzdelmes mának,
és épít karunk egy szebb holnapot."
/Arany János/

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Üdvözlettel:
Földi István