ugyintezes.jpg

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés ac), ad) és af) pontjai alapján, a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában 2018. január 1-jétől köteles biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

Kocsord Község Önkormányzata elektronikus ügyintézés biztosítási kötelezettségének az önkormányzati ASP rendszeren keresztül tesz eleget.

Az elektronikus ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál, melyet az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek – gazdálkodó szervezetek, valamint az ügyfél jogi képviselője továbbá az elektronikus ügyintézés lehetőségével élni kívánó természetes személyek – magánszemélyek – az alábbi webcímen érhetnek el.

 https://ohp.asp.lgov.hu