Magyar Falu Program Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021

Kocsord Község Önkormányzata az MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott kérelme alapján 4.994.605 Ft vissza nem terítendő támogatásban részesült.

110160400 313107426554531 2622289461557982630 n1110315437 3174189129317543 4578531267606113081 n1

Magyar Falu Program Felelős állattartás elősegítése - 2021

Kocsord Község Önkormányzata az MFP-FAE/2021 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott kérelme alapján 716.000 Ft vissza nem terítendő támogatásban részesült.

kocsord 1 kep

Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése - 2021

Kocsord Község Önkormányzata az MFP-AEE/2021 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott kérelme alapján 1.896.656 Ft vissza nem terítendő támogatásban részesült.

kocsord 1 kep

Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021

Kocsord Község Önkormányzata az MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott kérelme alapján 4.991.825 Ft vissza nem terítendő támogatásban részesült.

kocsord 1 kep

Magyar Falu Program Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021

Kocsord Község Önkormányzata az MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott kérelme alapján 39.960.453 Ft vissza nem terítendő támogatásban részesült.

kocsord 1 kep

Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása

Kocsord Község Önkormányzata 2020. november 05. napján pályázati kérelmet nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül a települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt pályázati felhívásra.
A Belügyminisztérium pozitívan bírálta el a pályázatunkat és a BMÖGF/885-35/2020. számon kibocsátott támogatói okiratával 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzatot.

Önkormányzatunk 2021. január 14. napján ajánlattételi felhívást tett közzé a pályázat keretében támogatott tevékenység megvalósítására (illegálisan elhelyezett hulladék szállítása és kezelése).
2021. január 29. napján kötöttünk szerződést a legjobb ajánlatot benyújtott Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel (székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.).
Ezt követően kezdődhetett meg szerződés szerint az illegális hulladék gyűjtésével, szállításával és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.

2021. február 08. és 2021. február 24. napja között az Önkormányzat alkalmazásában állók közreműködésével sor került a kézi erővel összegyűjthető hulladék gyűjtésére, valamint az Önkormányzat gépjárművével gyűjtőhelyre történő szállítására azon helyszínek esetében, melyek megközelítése az elszállítást végző tehergépjárművel nem volt lehetséges. Az összegyűjtött hulladékot a vállakozó szerződésnek megfelelően elszállította, és gondoskodott a jogszabályoknak megfelelő módon történő ártalmatlanításáról.

A pályázat keretében hulladékmentesítéssel az alábbi helyrajzi számú ingatlanok érintettek:
1.) 0116/5, 2.) 025/24, 3.) 019/1, 4.) 056/1, 5.) 337, 6.) 047, 7.) 280, 8.) 299, 9.) 533/1, 10.) 046

Az összesen 64 920 m2 területű ingatlanokról 100 m3 illegálisan lerakott hulladék került összegyűjtésre, elszállításra és ártalmatlanításra.

A támogatói okiratnak megfelelően sor került továbbá a támogatott tevékenységre vonatkozó tájékoztató tábla elhelyezésére a 4751 Kocsord, Szent I. u. 13. szám alatti címen (Polgármesteri Hivatal előtt).

kocsord 1 kepkocsord 2 kepkocsord 3 kepkocsord 4 kepkocsord 4 kep

kocsord 1 kepkocsord 2 kepkocsord 3 kepkocsord 4 kepkocsord 4 kep

kocsord 1 kepkocsord 2 kepkocsord 3 kepkocsord 4 kepkocsord 4 kep

kocsord 1 kepkocsord 2 kepkocsord 3 kepkocsord 4 kepkocsord 4 kep

kocsord 1 kepkocsord 2 kepkocsord 3 kepkocsord 4 kepkocsord 4 kep

kocsord 1 kepkocsord 2 kepkocsord 3 kepkocsord 4 kepkocsord 4 kep

kocsord 1 kepkocsord 2 kepkocsord 3 kepkocsord 4 kepkocsord 4 kep

kocsord 1 kepkocsord 2 kepkocsord 3 kepkocsord 4 kepkocsord 4 kep

kocsord 1 kepkocsord 2 kepkocsord 3 kepkocsord 4 kepkocsord 4 kepkocsord 4 kep